Kolefnisspor

Við viljum þekkja umhverfisáhrifin frá rekstri okkar og höfum við því tekið upp mun ítarlegri útreikninga á kolefnisspori okkar en áður.

Nú leggjum við einnig sérstaka áherslu á umhverfisáhrif ofar í virðiskeðjunni, t.d. losun gróðurhúsalofttegunda vegna gagnaflutnings, framleiðslu og dreifingu rafmagns, losun vegna framleiðslu eldsneytis, ferða starfsfólks í og úr vinnu, flugferða, leigubílaferða, framleiðslu tölvubúnaðar og framvæmda við nýbyggingu bankans í miðborg Reykjavíkur.

Stærstu losunarvaldar gróðurhúsalofttegunda vegna hefðbundis reksturs bankans eru flugferðir, ferðir starfsfólks í og úr vinnu og óbein losun vegna framleiðslu tölvubúnaðar ofar í aðfangakeðju okkar. Losun vegna hefðbundins reksturs bankans lækkaði gríðarlega mikið árið 2020 og má rekja þær ástæður til Covid-19 og þeirra áhrifa sem heimsfaraldurinn hafði á daglega starfsemi. Ferðalög með flugi lögðust nánast af, en einnig hóf fólk að vinna heima í mun meiri mæli. Losun vegna flugferða innanlands minnkaði um 86% og losun vegna millilandaflugs um 84%. Mikil heimavinna stóran hluta ársins dró úr losun vegna ferða starfsfólks til og frá vinnu um sem nam 50%. Heildarlosun gróðurhúsalofttegunda frá hefðbundnum rekstri minnkar um hér um bil 50% á milli ára.

Á myndinni hér að ofan má sjá sundurliðun á uppruna losunar gróðurhúsalofttegunda vegna reksturs Landsbankans. Útreikningar á kolefnisspori okkar eru í samræmi við fyrirtækjaviðmið Greenhouse Gas (GHG) Protocol. GHG Protocol setur fram alþjóðlega viðurkennda aðferðafræði sem almennt er stuðst við í útreikningum á kolefnisspori fyrirtækja.

Losun okkar vegna lána og fjárfestinga mun falla í umfang 3 þegar fram líða stundir. Við vinnum sem stendur að því að greina þessa losun, sjá nánar í umfjöllun um PCAF.

Myndin sýnir að umfang 3 er ætíð stærsti hluti losunar gróðurhúsalofttegunda vegna reksturs bankans. Sú losun er óbein, og getum við því einungis haft óbein áhrif á hana. Lítill hluti kolefnisspors hefðbundinnar starfsemi bankans er frá beinum rekstri, eða vegna raforku og hitaframleiðslu.

Aðferðalýsing GHG Protocol

Aðferðalýsing GHG Protocol skilgreinir umföng á eftirfarandi máta:

Umfang 1
Bein losun frá rekstri okkar, þ.e. losun sem á sér stað undir kennitölu og rekstri bankans.
Umfang 2
Óbein losun gróðurhúsalofttegunda vegna framleiðslu raforku og hita sem við kaupum.
Umfang 3
Óbein losun vegna aðfanga og þjónustu ofar og neðar í aðfangakeðju. Hér má t.d. nefna tölvubúnað, framleiðslu eldsneytis, steypu, flugferðir, ferðir í og úr vinnu o.fl. Losun okkar vegna lána og fjárfestinga mun falla hér undir í framtíðinni.

Myndin sýnir hlutfallslega skiptingu á uppruna losunar gróðurhúsalofttegunda árið 2020. Til mikils er að vinna fyrir bankann þegar kemur að losun vegna ferða í og úr vinnu. Losun gróðurhúsalofttegunda vegna framleiðslu tölvubúnaðar er stór hluti af óbeinu kolefnisspori bankans. Sú losun á sér stað við framleiðslu á tölvubúnaði, flutning á honum til okkar og förgun eftir að notkun lýkur. Losun vegna notkunar á tölvubúnaði er hins vegar ekki talin með hér, en fellur undir umfang 2 vegna framleiðslu á rafmagni.

Losun gróðurhúsalofttegunda vegna tölvubúnaðar helst nokkuð stöðug á milli ára en eykst þó lítillega. Gagnaflutningur vegna starfsemi bankans jókst mikið árið 2020. Kolefnisspor vegna gagnaflutnings jókst þó ekki mikið, en ástæða þess er minni losunarkræfni, sem mælir kolefnislosun á gagnaflutningi um ljósleiðara vegna flutnings frá þjónustuaðila sem lækkar á milli ára (sjá UFS-leiðbeiningar).

Losun vegna ferða starfsfólks til og frá vinnu eru áætluð út frá fyrri ferðavenjukönnunum. Um 30% starfsfólks mætti í húsnæði bankans að staðaldri eftir að Covid-19 breiddist út. Í útreikningum er gert ráð fyrir að á fyrsta ársfjórðungi hafi allt starfsfólk mætt í húsnæði bankans.

Starfsemin kolefnisjöfnuð

Við höfum kolefnisjafnað hefðbundna starfsemi bankans fyrir árið 2020 og hlotið hina alþjóðlega viðurkenndu CarbonNeutral® vottun. Starfsemin er kolefnisjöfnuð í gegnum alþjóðlega vottuð verkefni, þar sem keyptar eru vottaðar kolefniseiningar. Í samstarfi við Natural Capital Partners, höfum við fjárfest í kolefniseiningum sem hafa hlotið stranga gæðavottun, og sannarlega hafa leitt til bindingar eða komist hjá losun gróðurhúsalofttegunda. Með þessu móti náum við að vega á móti þeirri losun gróðurhúsalofttegunda sem óhjákvæmilega verður í rekstrinum. Við höldum engu að síður áfram að draga úr losun í okkar rekstri og hjálpa viðskiptavinum að gera hið sama.

Nýtt hús Landsbankans í miðborginni

Landsbankinn byggir nú fjölbreytt atvinnu- og verslunarhúsnæði í miðborg Reykjavíkur. Losun gróðurhúsalofttegunda vegna framkvæmda verktaka við húsið fellur undir óbein áhrif frá rekstri bankans. Jarðvinna við húsnæðið hófst á fyrri helmingi ársins 2019. Að sama skapi hófst vinna við uppsteypu á síðari helmingi ársins. Útreikningar vegna kolefnisspors framkvæmda miðast við bruna á eldsneyti verktaka, framleiðslu á steypu og meðhöndlun úrgangs frá framkvæmdasvæði.

Húsið verður umhverfisvottað samkvæmt alþjóðlega BREEAM-staðlinum sem snýr m.a. að umhverfisstjórnun á byggingar- og rekstrartíma, góðri orkunýtingu og vatnssparnaði, vali á umhverfisvænum byggingarefnum og lágmörkun ýmiskonar mengunar frá byggingu. Við stefnum á  framúrskarandi (e. excellent) einkunn á hönnun og framkvæmd nýbyggingarinnar en verkefni hérlendis hafa ekki fengið hærri einkunn.

Vefkökur

Með því að smella á “Leyfa allar” samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.

Nánar um vefkökur

Tryggja virkni vefsins

Greina notkun svo við getum mælt og aukið gæði vefsins

Notaðar til að birta persónubundnar auglýsingar

Nánar um vefkökur